Sekretess och informationsskydd

All information gällande kunder av Italianherkut.fi är konfidentiell. 

Italianherkut.fi ansvarar för att de uppgifter använderen/kunden har gett behandlas på sakenligt och konfidentiellt sätt och att kundens sekretess bevaras. 

Vi använder skyddad förbindelse (SSL) i all nättrafik där det finns information om våra kunder. Du kan vara säker på att ingen utomstående kommer åt dina uppgifter när du ser lås- eller nyckelsymbolen som ett garanti för tryggad förbindelse nere i högra hörnet av skärmen eller i högra hörnet av adressfältet (beroende på vilken webbläsare du använder). 

Den information som användaren/kunden har gett sparas i Italianherkut.fi -kundregistret.

Italianherkut.fi förbinder sig att inte ge information om sina kunder vidare till utomstående.

Kunden skall vara uppmärksam och omsorgsfull när han använder nätbutiken och alltid hålla lösenordet hemligt. 

Italianherkut.fi frågar eller sparar inte kundens personbeteckning och kundens konto- och kreditkortsuppgifter vidarebefordras aldrig till Italianherkut.fi -nätbutiken. 

 

Registerförklaring

1. Registerhållare

Som registerhållare fungerar Pikku Stella, huvudmannen för nättjänsten Italianherkut.fi.

Italianherkut.fi
Pikku Stella
Linnankatu 21
20100 Turku
 Finland 

FO-nummer: 2382281-6

2. Registerärenden

Italianherkut.fi svarar för alla problem och feedback gällande registret och registreringen.

3. Registernamnet

Italianherkut.fi kundregister.

4. Avsikten med att behandla personuppgifter

Registret används till att sköta kundrelationer och kontakt med kunder. Uppgifter i registret kan också användas till Italianherkut.fi -nätbutikens egen direkta marknadsföring eller informering ifall kunden inte har förbjudit direkt marknadsföring och informering.

5. Informationsinnehållet i registret

Registret innehåller följande information om kunder:

  • Personuppgifter (namn, kön och födelsedatum)
  • Kontaktuppgifter (adress, telefon and e-post)
  • Tillståndsuppgifter (tillstånd till att få skicka meddelanden och erbjudanden)
  • Beställningshistorian (information om beställningar kunden har gjort)

6. Registrets regelrätta informationskällor

Informationskällan består av information som samlas av kunden då han registrerar sig som kund och under tiden han är kund samt information om inköp kunden gör hos Italianherkut.fi 

7. Regelrätta utdelning av information

Registerhållaren delar inte ut kundernas personuppgifter till utomstående. Information flyttas inte utanför EU eller ETA:s gränser.

8. Eliminerandet av uppgifter

Uppgifter kan elimineras om kunden så önskar eller när kundrelationen upphör. I vissa fall måste uppgifter elimineras som följd av bevakning om kunden missbrukar nätstjänsten eller idkar kriminell verksamhet inom den.

9. Principer av registerskyddet

Personuppgifter bevaras konfidentiella. Nätverket och utrustning där registret befinner sig är skyddade med en brandmur och andra tekniska åtgärder liksom kryptering. 

10. Rätt till ett förbud

Kunden har en rättighet till att förbjuda användadet av sina uppgifter för direkt marknadsföring.