Registerförklaring

En registerförklaring enligt personuppgiftslagen (523/1999) 10§.

Registerhållare

Italian Herkut by Pikku Stella
FO-nummer: 2382281-6

Ansvarig för registerärenden
Anu Boschetti
info@italianherkut.fi
Tel. 050-4130509 (9.00 - 16.00)

Registernamnet
Italianherkut.fi kundregister.

Registret används till upprätthållande av kundkontakt mellan nätbutiken och kunden och till arkivering och behandling av beställningar. En beställning förutsätter inte registrering i kundregistret. Personuppgifter behandlas inom de ramar som personuppgiftslagen tillåter och förutsätter. Personuppgifter ges inte vidare och används inte till marknadsföring utan godkännandet av kunden. 

Registret innehåller nedanstående informationer:

 

- För- och släktnamnet
- Postnummer
- E-postadress
- Postadress
- Postnummer
- Telefonnummer

Endast personer som sköter registret behandlar de uppgifter som finns där. Förutom dem vid behov också upprätthållare av datasystem. Alla som använder registret har sekretessplikt. Uppgifter ges inte vidare till tredje parten.